Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 530) zmieniającego Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
wyniki rekrutacji do Bajkowego Przedszkola w Ładach w postaci list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/21  zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola: bajkowe-przedszkole.edu.pl, w zakładce Rekrutacja
w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz.10.30

Lista kandydatów zakwalifikowanych, to lista z nazwiskami i imionami dzieci, które spełniły warunki formalne.

Od  14 kwietnia do 21 kwietnia 2020 r. rodzice/opiekunowie prawni będą mogli potwierdzać wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres mailowy:  sekretariat@bajkowe.raszyn.pl
W wyjątkowych sytuacjach,  z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności w związku
z koronawirusem, to oświadczenie będzie można zostawić na portierni w  Szkole Podstawowej w Ładach w godz. 10.00-15.00

Druk takiego oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej naszego przedszkola od dnia 08.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
Nie dostarczenie oświadczenia w terminie równoznaczne jest z rezygnacją miejsca
w placówce.
Rodzice/opiekunowie dziecka wysyłają wypełnione oświadczenie tylko do jednego przedszkola publicznego na terenie gminy Raszyn.

24 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bajkowego Przedszkola w Ładach.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Bajkowego Przedszkola w Ładach

Lista dzieci zakfalifikowanych do rekrutacji