Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

UWZGLĘDNIAJĄCY RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI

W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

w godzinach: 8.00 – 13.00

 

7.00 – 8.00 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

8.00 – 8.20 Zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielkę, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy muzyczno-taneczne
 • zabawy integracyjno-ruchowe
 • zabawy rytmiczne
 • ćwiczenia gimnastyczne w grupach starszych

8.20 – 9.00 Czynności przygotowujące do spożycia śniadania i śniadanie:

 • czynności organizacyjno-porządkowe
 • czynności higieniczne

9.00 – 9.30 Swobodne zabawy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela w kącikach zainteresowań:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy rozwijające mowę,
 • zabawy ćwiczące koncentrację uwagi,
 • zabawy rozwijające logiczne myślenie,
 • zabawy kształtujące umiejętność współdziałania,
 • zabawy rozwijające kompetencje komunikacyjne.

9.30 – 9.40 Zabawa relaksacyjno-koncentrująca sprzyjająca wyciszeniu z wykorzystaniem muzyki.

9.40 – 10.20 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej i planu pracy z wykorzystaniem metod:

 • Glottodydaktyka – wg B. Rocławskiego
 • Metoda dobrego startu – wg. M. Bogdanowicz
 • Dziecięca matematyka – wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Edukacja przez ruch – wg D. Dziamskiej
 • Ruch Rozwijający W. Scherborne
 • zajęcia sensomotoryczne
 • zajęcia teatralne i z wykorzystaniem dramy
 • zajęcia profilaktyczne (logopedyczne;  promujące zdrowie i bezpieczeństwo)
 • zajęcia grafomotoryczne
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą (plastyczne, muzyczne)
 • realizacja projektów
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

10.20 – 10.30 Czynności przygotowujące do wyjścia do ogrodu:

 • czynności fizjologiczne
 • ubieranie się stosownie do pogody
 • ustalenie i przypomnienie zasad zabaw w ogrodzie

10.30 – 11.45 Pobyt na powietrzu:

 • spacery w najbliższej okolicy
 • obserwacje przyrodnicze
 • gry i zabawy sportowe
 • zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego

11.45 – 12.30 Przygotowanie do obiadu i obiad.

12.30 – 14.00 Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki
 • słuchanie bajek
 • w grupie najstarszej:  aktywność zorganizowana, swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań, praca indywidualna, gry zespołowe

14.00 – 14.30 Czynności przygotowujące do podwieczorku:

 • zabawy ruchowe
 • zabiegi higieniczne

14.30 – 15.00 Podwieczorek.

15.00 – 17.30 W zależności od pory roku:

 • swobodne zabawy w ogrodzie lub w sali dziecięcej
 • praca indywidualna
 • gry zespołowe
 • obserwacja dzieci pod kątem umiejętności społecznych prowadzona przez nauczycieli