Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Krasnale

Jest na świe­cie kraj ma­lut­ki, 
Gdzie miesz­ka­ją kra­sno­lud­ki, 
Mają dom­ki z cien­kiej słom­ki, 
Z ko­mi­na­mi jak po­ziom­ki. 
Kra­sno­lu­dek, gdy jest mło­dy, 
Wca­le nie ma jesz­cze bro­dy, 
Żad­nych waż­nych spraw nie mie­wa, 
Tyl­ko bawi się i śpie­wa. 

Grupa ” Krasnale” liczy 25 wspaniałych i radosnych dzieci w wieku 3 lat. Dzieci bardzo lubią zabawy ruchowo – taneczne oraz eksperymenty. Staramy się rozwijać ich wyobraźnię poprzez pracę którą wykonują. W wolnym czasie malujemy, wyklejamy oraz spędzamy czas na wolnym powietrzu spacerując po najbliższej okolicy lub bawiąc się na placu zabaw.

W naszych codziennych działaniach wspierają nas Panie:

Nauczycielki: Ewa Pol-Artyszuk, Katarzyna Grabińska

Pomoc nauczyciela: Renata Kwiecińska

Woźna oddziałowa: Justyna Wiśnios

Godziny pracy grupy: 7:00 – 17:00

Kontakt telefoniczny: 22 353 98 90 wew. 301

Kontakt mailowy do nauczycielek:

E.Pol@zsplady.raszyn.pl; K.Grabinska@zsplady.raszyn.pl;

Krasnalebajkoweprzedszkole@gmail.com

Zajęcia dodatkowe:

Rytmika: wtorek 10:00, czwartek 10:00

Język angielski: poniedziałek 11:20, czwartek 11:40

Taniec: środa 10:30

11.01.2021 r.
„Co by było…gdyby śnieg był kolorowy?”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na styczeń 2021:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
 • Dostrzeganie ważnej roli babci i dziadka w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 • Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.