Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Bystrzaki

BYSTRZAKI

Najstarsza przedszkolna grupa to my – „Bystrzaki”!

Uczęszczamy do Bajkowego Przedszkola już ostatni rok, dlatego pilnie się uczymy, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszej klasy. Jesteśmy radosną, zgraną gromadką, która liczy 26 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 13 chłopców.

Każdego dnia chętnie się spotykamy w naszej sali, gdzie nigdy nie ma nudy. Razem się bawimy i razem pracujemy. Chętnie rysujemy, malujemy, lepimy, lubimy budować z klocków, słuchać bajek i biegać po boisku lub placu zabaw. Codziennie zdobywamy nowe wiadomości
i umiejętności oraz odkrywamy ile niespodzianek i tajemnic kryje przed nami świat.

W naszych codziennych działaniach wspierają nas panie:

Nauczyciele: Iwona Borucińska, Agnieszka Nowatkiewicz

Nauczyciel wspomagający: Małgorzata Gajos

Woźna oddziałowa: Anna Biedrzycka

 W bieżącym roku szkolnym w grupie „ Bystrzaki” realizowane są następujące programy:

 • „Planeta dzieci” Jolanta Wasilewska
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „BYSTRZAKI” NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020

Cele ogólne: 

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;  
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;  
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie; 
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności; 
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu; 
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; 
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy; 
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły); 
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak); 
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie; 
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;  
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawalewaw prawow lewonadpodprzedzamiędzy;  
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;  
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych; 
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;  
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne); 
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek oaui, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie; 
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek; 
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem; 
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;  
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.