Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Bystrzaki

BYSTRZAKI

Najstarsza przedszkolna grupa to my – „Bystrzaki”!

Uczęszczamy do Bajkowego Przedszkola już ostatni rok, dlatego pilnie się uczymy, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszej klasy. Jesteśmy radosną, zgraną gromadką, która liczy 24 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 9 chłopców.

Każdego dnia chętnie się spotykamy w naszej sali, gdzie nigdy nie ma nudy. Razem się bawimy i razem pracujemy. Chętnie rysujemy, malujemy, lepimy, lubimy budować z klocków, słuchać bajek i biegać po boisku lub placu zabaw. Codziennie zdobywamy nowe wiadomości
i umiejętności oraz odkrywamy ile niespodzianek i tajemnic kryje przed nami świat.

W naszych codziennych działaniach wspierają nas panie:

Nauczyciele: Iwona Borucińska, Agnieszka Nowatkiewicz

Nauczyciel wspomagający: Małgorzata Gajos

Woźna oddziałowa: Anna Biedrzycka

 W bieżącym roku szkolnym w grupie „ Bystrzaki” realizowane są następujące programy:

 • „Planeta dzieci” Jolanta Wasilewska
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska

UWAGA!

Dzień otwarty dla Rodziców w grupie „Bystrzaki” odbywa się w pierwszy czwartek każdego miesiąca, w godzinach 16.30 – 17.30. Do odwołania dzień otwarty odbywać się będzie w formie konsultacji telefonicznych, numer telefonu 22 353 98 90 wew. 303

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZ. ANGIELSKI: wtorek i czwartek godz. 12.15 – 12.45

RYTMIKA: wtorek i czwartek godz. 10.45 – 11.15

ZAJ. SPORTOWE: poniedziałek godz. 13.50 – 14.20

RELIGIA: poniedziałek godz. 9.30 – 10.00

ZAJ. TANECZNE: środa godz. 11.10 – 11.40

JĘZYK ANGIELSKI- słownictwo na styczeń

Weather. Winter. Winter sports

 1. Słowa: sunny, snowy, cloudy, cold, wet, rainy, windy, frost, ice, rain, snow, hail.
 2. Zwroty i struktury gramatyczne: przedmioty związane z pogodą : coat, boots ,hat, gloves, scarf, umbrella. Is it sunny/cold/hot/…?; What’s the weather like today?; Do you like snow?
 3. Winter . Wprowadzenie słownictwa tematycznie związanego z zimą: snow, snowman, snowflakes, snowballs, skis, skates, sledge, snowboard.
 4. Wprowadzenie czasowników używanych w opisie typowych zimowych sytuacji: play in the snow, make a snowman.
 5. Zwroty i struktury gramatyczne: to win gold medal, silver medal, bronze medal. To start in … Take part in..  To start in a competition. To finish  competition.
 6. Wprowadzenie nazw sportów zimowych: skiing, ski-jumping, freestyle skiing, speed skating, figure skating, ice hockey, biathlon, snowboard, luge, bobsleigh, skeleton.
 7. Słowa:  games, sport, competition.
 8. piosenki,wierszyki:

„How’s The Weather?”

How’s the weather? Let’s look outside.
  How’s the weather? Is it snowy today?
  How’s the weather today?
  Is it sunny? How’s the weather?
  Is it rainy? How’s the weather?
  Is it cloudy? How’s the weather today?
  Is it snowy? Is it sunny?
  How’s the weather today? Is it rainy?

Let’s look outside.                                                     Is it cloudy?
  Is it sunny today? Is it snowy?
  Let’s look outside. How’s the weather today?
  How’s the weather?
  Is it rainy today?
 

Little Snowflake

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…falling in my hand.

Falling on my head.

Falling on my nose.

Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake…

Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs – YouTube

How’s The Weather? | Super Simple Songs – YouTube

Snow Man Freeze Song ⛄️ Freeze Dance ⛄️ Winter Song for Kids ⛄️ Brain Breaks by The Learning Station – YouTube

The List of Winter Olympic Sports (The Winter Olympic Games) | Discover The World to 2018 – YouTube

[Weather] It’s snowing. Do you like snow? – Easy Dialogue – English video for Kids. – YouTube

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „BYSTRZAKI” NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczorajwczorajdziśjutropojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniejpóźniejobecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

ZABAWY NA ŚNIEGU 20.01.2021r.