Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Bystrzaki

BYSTRZAKI

Najstarsza przedszkolna grupa to my – „Bystrzaki”!

Uczęszczamy do Bajkowego Przedszkola już ostatni rok, dlatego pilnie się uczymy, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszej klasy. Jesteśmy radosną, zgraną gromadką, która liczy 24 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 9 chłopców.

Każdego dnia chętnie się spotykamy w naszej sali, gdzie nigdy nie ma nudy. Razem się bawimy i razem pracujemy. Chętnie rysujemy, malujemy, lepimy, lubimy budować z klocków, słuchać bajek i biegać po boisku lub placu zabaw. Codziennie zdobywamy nowe wiadomości
i umiejętności oraz odkrywamy ile niespodzianek i tajemnic kryje przed nami świat.

W naszych codziennych działaniach wspierają nas panie:

Nauczyciele: Iwona Borucińska, Agnieszka Nowatkiewicz

Nauczyciel wspomagający: Małgorzata Gajos

Woźna oddziałowa: Agnieszka Głowacka

 W bieżącym roku szkolnym w grupie „ Bystrzaki” realizowane są następujące programy:

 • „Planeta dzieci” Jolanta Wasilewska
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska

UWAGA!

Dzień otwarty dla Rodziców w grupie „Bystrzaki” odbywa się w pierwszy czwartek każdego miesiąca, w godzinach 16.30 – 17.00. Do odwołania dzień otwarty odbywać się będzie w formie konsultacji telefonicznych, numer telefonu 22 353 98 90 wew. 303

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZ. ANGIELSKI: wtorek i czwartek godz. 12.15 – 12.45

RYTMIKA: wtorek i czwartek godz. 10.45 – 11.15

ZAJ. SPORTOWE: poniedziałek godz. 13.50 – 14.20

RELIGIA: poniedziałek godz. 9.30 – 10.00

ZAJ. TANECZNE: środa godz. 12:10- 12.40

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC CZERWIEC

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

Wycieczka do Piekarni „Grzybki” w Warszawie.

27 maja dzieci z grupy „Bystrzaki” odbyły wycieczkę do Piekarni „Grzybki”. Na miejscu dzieci zapoznały się z maszynami, które od lat służą piekarzom, zostały wprowadzone w tajniki pracy piekarni, uczestniczyły w zajęciach kulinarnych – wykonały bułeczki, chałki oraz pizzę. Nasze przedszkolaki obejrzały film o produkcji wypieków oraz historii piekarni. Wszyscy uczestnicy na własne oczy zobaczyli żywy, ciągle rosnący zakwas, który jest chlubą piekarni. Teraz już wiedzą, z czego powstaje chleb i jak trudna jest praca piekarza. Ten dzień był nie tylko niesamowitą przygodą, ale także wyjątkową okazją, umożliwiającą zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w zakresie piekarnictwa.


Brak opisu.
Brak opisu.

Brak opisu.Brak opisu.
Brak opisu.

Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.

Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z OSP „DAWIDY” 06.06.2021r.