Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Aktualności

Wznowienie stacjonarnej działalności Przedszkola

Szanowni Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r., zostaje przywrócona stacjonarna działalność Bajkowego Przedszkola w Ładach.  
Zatem zapraszamy do Przedszkola naszych wychowanków, jednocześnie pamiętając o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, w związku z koniecznością przeciwdziałania COVID-19. 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ładach


Uwaga!

Szanowni Rodzice

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie :

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Praca przedszkola pozostaje ograniczona, zajęcia w przedszkolu są kontynuowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 18 kwietnia 2021r.

Z poważaniem, pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia. Uszyńska Irena Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach


Rekrutacja

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż wyniki Rekrutacji dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bajkowego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będą dostępne dla zainteresowanych zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniu dzisiejszym (08.04.2021r.) od godziny 13:00, na stronie systemu rekrutacji, do którego logujemy się posiadanym identyfikatorem a także na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice,
W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2021r. oraz na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, praca naszej placówki w terminie od 27 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. zostaje czasowo ograniczona. 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu prowadzenia zajęć.

 Zgodnie z Rozporządzeniem 
Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Osoby, które są uprawnione do korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka, bardzo prosimy o przedstawienie wypełnionego i podpisanego wniosku w chwili przyprowadzenia dziecka do naszej placówki.

Rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo sił i zdrowia.

Rozporządzenie_MEiN_z_art_30b_26-03-2021
WNIOSEK RODZICÓW


KWARANTANNA

Szanowni Rodzice, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie zaopiniował pozytywnie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla grupy „SMERFY”  w Bajkowym Przedszkolu ZSP w Ładach od dnia 23.03.2021 do dnia 29.03.2021 r.

Z poważaniem 
                              Zofia Witkowska
                   wicedyrektor ds. Bajkowego Przedszkola
Dawidy Bankowe, 24.03.2021 r.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W wyniku otrzymania przez nauczycielkę grupy II pozytywnego wyniku testu na COVID-19, dzieci z tej grupy będą poddane kwarantannie. Prosimy o oczekiwanie na dalsze informacje od Sanepidu lub Wicedyrektor ds. Bajkowego Przedszkola.

W grupie II zgłoszono również przypadek wystąpienia ospy, prosimy zatem o obserwację dzieci i informowanie nauczycieli grup o ewentualnych przypadkach zachorowań.

23.03.2020


Drodzy Rodzice,
W wyniku złego samopoczucia nauczycielki z grupy II (Smerfów), która czeka na wynik testu COVID 19 prosimy Państwa o pozostawienie dzieci w domu do czasu otrzymania wyniku przez nauczycielkę.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji.


OGŁOSZENIE

18.03.2021

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem wystąpienia owsicy u wychowanka naszej placówki, przedszkole podjęło następujące czynności:

Zarządzono jeszcze częstsze niż obowiązkowo dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich pomieszczeń przedszkolnych oraz zobowiązano nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji na temat higieny rąk.

Na naszej stronie, w zakładce „Regulaminy” została również umieszczona procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy.

16.03.2021

Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola o zdiagnozowanej u niego owsicy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań: 

– w przypadku niepokojących objawów przebadanie dziecka pod kątem  występowania pasożytów; 

– podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;  –  zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia. 


REKRUTACJA

Szanowni Rodzice przypominamy, że termin rejestracji kandydatów w systemie elektronicznym mija 15 marca 2021r. o godzinie 24:00. Uzupełnione wnioski wraz z zaświadczeniami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 16 marca 2021r. do godziny 16:00.